Regler for Fælleshuset

Retningslinjerne for fælleshuset er udarbejdet for at sætte tydelige fælles regler og skabe de bedste rammer for brug af huset.

Ordensreglement

Godkendt af bestyrelsen i februar 2021.

 1. Adgang
  1.1. Medlemmer af Skovby Nygaard Grundejerforening og alle med bopæl i grundejerforeningen har adgang til Fælleshuset.
  1.2. Et medlem må medbringe to gæster, som medlemmet er ansvarligt for. Medlemmerne vil altid have fortrinsret.
  1.3. Medlemmer skal bruge en nøglebrik for at få adgang til huset. Medlemmet har ansvaret for brug af nøglebrikken.
  1.3.1. Hvis nøglebrikken bortkommer, skal dette øjeblikkeligt meddeles til faelleshus@skovbynygaardgrund.dk, så adgangen kan blive spærret.
  1.4. Der føres log ved adgangskontrol, og loggen opbevares i tre år.
  1.5. Overnatning er ikke tilladt.
  1.6. Kæledyr er ikke tilladt.
 2. Oprydning
  2.1. Man skal altid aflevere huset opryddet.
  2.2. I tilfælde af, at man finder Fælleshuset med mangelfuld rengøring, oprydning eller ødelæggelser skal fotos fremsendes til faelleshus@skovbynygaardgrund.dk.
 3. Udendørsarealer
  3.1. Udendørsområdet skal holdes ryddet.
  3.2. Der må ikke kastes affald, cigaretskod, flasker m.v. i området.
  3.3. Rygning skal udelukkende foregå udendørs ved bagdøren.
 4. Inventar
  4.1. Stole, borde, service m.v. må ikke fjernes fra Fælleshuset.
  4.2. Hvis inventar bliver beskadiget eller ødelagt orienteres faelleshus@skovbynygaardgrund.dk. Grundejerforeningen forestår nyindkøb og medlemmet har erstatningsansvaret.
  4.3. Der må ikke anvendes søm, skruer, elefantsnot eller lignende til ophængning i fx vægge og lofter.
 5. Udlejning
  5.1. Booking af fælleshuset sker altid efter først-til-mølle-princippet. Booking er først gældende når man har modtaget en elektronisk bekræftelse. For booking skal der benyttes en formular på Grundejerforeningens hjemmeside.
  5.2. Medlemmer kan booke Fælleshuset til private arrangementer.
  5.2.1. Medlemmet kan fremleje huset til fx lokale foreninger og virksomheder, men bærer altid selv ansvaret og skal være til stede under hele arrangementet.
  5.2.2. Det er ikke tilladt at fremleje Fælleshuset til private arrangementer, der afholdes af personer, der ikke bor i grundejerforeningen.
  5.3. Medlemmer kan booke Fælleshuset til arrangementer, der er åbne for grundforeningens medlemmer. Medlemmet har ansvaret for arrangements afvikling og efterfølgende oprydning.
  5.4. Ved ungdomsfester (13-21 år) med alkohol skal 1 ædru person fra forældregenerationen deltage for hver påbegyndt 20 unge.
  5.5. Frister for aflysning findes i takstblad.
  Grundejerforeningen har ret til at annullere bookinger ved uforudsete hændelser/force majeure.
 6. Støj
  6.1. Fælleshusets brugere skal vise hensyn til områdets beboere.
  6.2. Det er af hensyn til støj ikke tilladt at åbne døre og vinduer (bortset fra hoveddøren) i tidsrummet 22.00-08.00.
  6.3. Lydniveauet (både indendørs og udendørs) skal dæmpes efter kl. 22.00 på aftener før hverdage og 23.00 aftener før weekender/helligdage.
  6.4. Ophold på parkeringspladsen er ikke tilladt efter 22.00.
  6.5. Der må ikke affyres fyrværkeri eller andet, der giver lyd-/lysstøj.
 7. Parkering
  7.1. Parkering må kun ske på de anviste parkeringspladser.
  7.2. Der må ikke parkeres på græsarealer m.v. Der må ikke parkeres på områdets øvrige veje.
 8. Videoovervågning
  8.1. Videoer bliver udelukkende gennemset for opklaring af kriminalitet eller erstatningsspørgsmål.
  8.2. Mindst to personer, heriblandt altid mindst ét bestyrelsesmedlem, skal være til stede ved gennemgangen.
  8.3. Videooptagelser bliver automatisk slettet efter 14 dage.
 9. Overtrædelse af dette reglement kan i grove tilfælde medføre karantæne og udelukkelse fra brug af huset og fremtidige lejemuligheder. Dette vil ikke medføre en reduktion i grundejerforeningens kontingentsats.

Åbningstider

Lille sals og caféens vejledende åbningstider:
Alle dage 08.00-23.00.

Oprydning

Følgende skal være foretaget inden aflevering:

 • Almen oprydning i alle rum. Husk udeområdet, saml affald, flasker og cigaretskodder op
 • Borde og stole aftørres, og stables/sættes på plads
 • Skraldespande tømmes og smides i affalds container. Husk der er sortering
 • Toiletter rengøres
 • Termokander rengøres efter brug.
 • Køleskab/fryser rengøres grundigt
 • Kaffemaskine rengøres grundigt
 • Ovn og komfur rengøres grundigt
 • Gulvene støvsuges og vaskes
 • Service vaskes af og stilles på plads
 • Husk, at få alle dine egne ting med dig, når du forlader lokalerne.

Teknisk

Huset er godkendt af brandmyndigheden til 150 personer.

Toiletter

Der er 4 toiletter i huset, 1 handicapvenligt badeværelse med pusleplads samt et udendørstoilet.

Lydanlæg

Der er indbygget højttalere i Store Sal, som kan tilkobles via. WiFi.

Strøm

Der er alm. 230V-stikkontakter i rummene. På den sydlige terrasse er der CEE-stik, der leverer 16/32 ampere.

Tjekliste ved udlejning

Pr. februar 2021

Før ibrugtagning

Gennemgå huset, meld gerne fejl og mangler til faelleshus@skovbynygaardgrund.dk.

Skriv telefonnummer på opslagstavle i indgangen, der kan bruges i tilfælde af at andre beboere har brug for at komme i kontakt med lejeren.

Før aflevering

 • Borde og stole skal være rengjorte og sat på plads.
 • Borde og stole aftørres og stables i stakke á 10 stk.
 • Gulvene støvsuges og vaskes.
 • Toiletterne skal rengøres.
 • Alt service skal være vasket af og stillet på plads.
 • Køkkenet samt ovne, køleskabe og komfur skal være rengjort og opryddet.
 • Brug af køkkenmaskiner, herunder opvaskemaskinen, skal ske efter opsatte brugsanvisninger. Alle maskiner rengøres efter brug.
 • Husk at rense filter i opvaskemaskinen.
 • Affald o.l. skal sorteres og sættes i de opstillede containere.
 • Udendørsarealer skal tjekkes og eventuelt affald, flasker og cigaretskod skal fjernes.
 • Alle vinduer og døre lukkes og låses.
 • Alt lys slukkes.

Efter aflevering

 • Ødelagte genstande erstattes
 • Oprydning/rengøring skal ske inden udløb af lejemålet.
 • Ved mangelfuld oprydning/rengøring vil grundejerforeningen iværksætte professionel rengøring på lejers regning.

Den sidste person, der forlader huset, skal tjekke at alt lys er slukket.