Medlemshjælp

Vi oplever dårlig belysning på vores vej – hvordan bør vi forholde os?
Virksomheden Verdo fejlretter gadelys. Udfyld venligst Verdos formular. På siden kan du også se, hvad andre har rapporteret.
Jo flere der gør det jo bedre.

Hvordan bliver jeg medlem af Grundejerforeningen Skovby Nygaard?Grundejerforeningen er for nuværende og kommende beboere i boligområdet Skovby Nygaard.
Har du ikke en personlig adgang kontakt venligst bestyrelsen@skovbynygaardgrund.dk .
Hvis du er nytilflytter, så oplys for alle voksne i husstanden:

  • Overtagelsesdato:
  • Adresse:
  • Fornavn:
  • Mellemnavn:
  • Efternavn:
  • Email:
  • Mobilnummer:

Ejendomsmæglere med spørgsmål til grundejerforeningen
Til besvarelse af Dansk Ejendomsmæglerforenings standardformular
1.1 Ja, der er medlemspligt
2.1 Kontingentet er i 2020 på 2900 kr. årligt, og opkræves samlet. Kontingentet dækker et kalenderår ad gangen. Opkrævningen sker typisk i juni måned.
2.2 Nej, vores medlemmer er typisk ikke i restance. For konkret forespørgsel, kontakt kassereren@skovbynygaardgrund.dk .
2.3 Nej, der er ikke fælles gæld.
2.4 Nej, der betales ikke indskud
2.5 Nej, der er ikke gebyr for at registrere overdragelsen. Send kontaktoplysninger på alle voksne i købers husstand og overtagelsesdato til bestyrelsen@skovbynygaardgrund.dk .
2.6 Opkrævninger sker via indbetalingskort.
3.1 Nej, der skal ikke stilles sikkerhed.
4.1 Der er fiber (AURA) og kabel-tv (YouSee).
5. Alle dokumenter såsom referater, regnskaber, vedtægter og ordensreglement kan forefindes på hjemmesiden.

Hvordan til- og framelder jeg mig grundejerforeningens aktiviteter?
Du kan som registreret nuværende og kommende medlem benytte dig af din personlige side på Medlemsportalen. Her kan du til/afmelde dig aktiviteter i grundejerforeningens regi, se om du har betalt medlemskontingent, ændre dine personlige oplysninger med mere. Har du ikke dit kodeord, så skriv til bestyrelsen@skovbynygaardgrund.dk, så kan du få det tilsendt.

Hvor finder jeg lokalplaner for området?
Det gør du via PlanDK. Du kan indtaste din adresse.

Hvordan kommer jeg yderligere i kontakt med beboerne på min vej?
Det sker naturligvis via Facebook!
Baastrup Lund
Annas Have
Frodes Mark
Kvinderne på Frodes Mark
Mølletoften
Maries Dal
Einars Lykke
Ellens Høj

Hvordan bør jeg forholde mig ift. belægning ud mod fællesvej ift. højdekoter?
Boligvejene er udført i foreløbig udbygning som vist på tværprofil. Asfalten er udlagt i en reduceret bredde for at kunne sætte kantstenen i forbindelse med færdiggørelsen.

Vejenes tværprofil:
Baastrup Lund
Maries Dal
Einars Lykke

Det betyder at der lægges ca. 25 cm mere asfalt i siderne når kantstenen/vandrenden sættes. Derud over bliver der lagt asfalt-slidlag oven på den nuværende asfalt og det betyder at koten i forhold til nuværende asfalt bliver ca. 2-3 cm højere.

Der opfordres til at tage hensyn til det fremtidige tværprofil i forbindelse med etablering af indkørsler og eventuelle terrænreguleringer.

Terrænreguleringer skal holdes uden for vej- og stiarealer.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller er der brug for yderlig forklaring, kontakt venligst Kasper Wohlert, Landinspektør – telefon 76 28 60 70.

Hvilke faste aktiviteter har Grundejerforeningen i løbet af et år?
Aktivitetskalenderen indeholder pt. følgende:
Foråret:
Generalforsamling
Græsslåning starter – opstart for “Team Græs”
23. juni fejrer vi Sankt Hans
Du vil løbende kunne tilmelde dig aktiviteterne via medlemsportalen.