Bestyrelsen og Udvalg

Bestyrelsen

Bestyrelsen består pr. maj 2022 af:

  • Tore Ibsen (Frodes Mark) – Formand
  • Rikke Feldborg Ringtved (Baastrup Lund) – Kasserer
  • Amanda Rosser (Einars Lykke) – Bestyrelsesmedlem
  • Line Haugaard Vrdlovec Meegaard (Maries Dal) – Bestyrelsesmedlem
  • Nanna Sørensen (Maries Dal) – Bestyrelsesmedlem
  • Mads Bonde Kristensen (Mølletoften) – Bestyrelsesmedlem

Du kan altid kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@skovbynygaardgrund.dk .
Fakturaer skal sendes til kassereren@skovbynygaardgrund.dk .

Bankforbindelse og CVR

Foreningens bank er Sparekassen Kronjylland. Bankkontoen har reg.nr. 6114 og kontonummer 0013661847.
Foreningens CVR-nummer er 35735615.
Foreningen er ikke momsregistreret, dvs. alle priser skal oplyses inkl. moms.

Udvalg

Bestyrelsen vedtog i september 2020 følgende kommissorier:

Enghave-udvalget (også kendt som Grøn kile-udvalget)

Formål: At understøtte arbejdet med Enghaven.
Opgaver:
1) Udvalget skal sende input til kommunen vedr. kommende lokalplaner for den nordvestlige del af Skovby Nygaard.
2) Udvalget skal stå for vurdering af forslag til Enghaven samt arbejde for etablering af Enghaven.
3) Enghaveudvalget skal udarbejde en samlet plan for etablering af Enghaven, som kan prioriteres og igangsættes når lokalplanerne for den nordvestlige del af Skovby Nygaard godkendes af kommunen.
4) At ansøge fonde og andre sponsorer om midler til etablering af projekter.
Beføjelser: Råder over Enghavekontoen. Kan træffe beslutninger om, hvordan midler skal fordeles fra denne konto.
Økonomi: 500kr per husstand fra udstykker samt ekstern fondsstøtte og sponsorater.

Arrangements udvalg

Formål: At planlægge og afholde arrangementer til fælles glæde i foreningen.
Opgaver:
1) Distribuere over afsat årligt budget til at sikre at der løbende holdes arrangementer med bred interesse i foreningen
2) Sikre planlægning og afholdelse af skt. Hans samt årlig arbejdsdag.
Kontakt : Jeanette Pedersen
Økonomi: 30.000 kr. i 2022

Trafiksikkerhedsudvalget – Pause

Formål: At sikre, at grundejerforeningens veje og stier er et sikkert sted at færdes for de bløde trafikanter.
Opgaver:
1) At indsamle inspiration og erfaringer med løsninger, der reducerer bilernes fart og øger trafiksikkerheden – for eksempel cirkelbump, blomsterkasser på vejarealet og lignende.
2) At afklare rammer og muligheder med Skanderborg Kommune og Østjyllands Politi.
3) At udarbejde et samlet forslag for hele Skovby Nygaard inkl. overslag for økonomi. Forslaget skal behandles på generalforsamlingen.
Kontakt: Mads Bonde Kristensen
Økonomi: 50.000 kr. inkl. konsulentbistand til udarbejdelse af forslaget.


 

Græsslåningsgruppen – Pause

Frivillige, som hjælper foreningen ved at slå de fælles områder.
Formål: At holde de grønne græsområder pæne
Opgaver: Slår græsset hver/hver anden uge henover sæsonen fra april til oktober. Op til 40 frivillige søges hvert år.
Ansøg om medlemsskab på Græsslånings-Facebookgruppen.
Gruppen holder pause i 2022

Fælleshus-projektet – Afsluttet

Formål: At indkøbe og opsætte inventar, service og aktivitetsudstyr til Fælleshuset, så det er klar til åbningen i april 2021.
Opgaver:
1) At indkøbe inventar, service og aktivitetsudstyr
2) At sikre opsætning af dette og koordination med bygherre Jørgen Baastrup.
3) At søge økonomisk støtte og andre former for sponsorater til Fælleshuset.
4) At fastlægge nærmere regler for udlejning, booking af lokaler, brug af lokalerne og begrænsning af støjgener
Økonomi: Udvalget kan selv råde over 297.000 kr. til etablering, under forudsætning af at alle påtænkte køb bliver gennemført. Bestyrelsen skal godkende en samlet plan før brug af de sidste 72.000 kr. (buffer på 20 %) ud af totalbudgettet på 369.000 kr.