Udvalg

Grøn kile udvalget

Enghaven Formål: Understøtte arbejdet med færdiggørelse af lokalplanerne omkring Enghaven. Stå for vurdering af forslag til Enghaven samt arbejde for etablering af Enghaven. Beføjelser: Råder over Enghavekontoen. Kan træffe beslutninger om, hvordan midler skal fordeles. Midler: 500kr per husstand fra udstykker. Efter generalforsamling 100 medlemmer x 500kr. Fonde og sponsorater søges.

Deltagere:

· Tyge, Baastrup Lund 3, udvalgsformand

· Anders, Annas Have 17

· Claus Chr., Møllen 13

· Henrik, Møllen 8

· Karin, Annas Have 21

· Leif, Frodes Mark 8

· Martin, Frodes Mark 9

· Merete, Frodes Mark 15

· Ole Peter, Møllen 1

· Thomas, Møllen 10

· Trine, Frodes Mark 14

Udvalget optager lige nu ikke flere medlemmer

Fælleshus udvalget

Langhuset Formål: Stå for vurdering af forslag til Fælleshus samt arbejde for etablering af Fælleshus. Deltage i byggeprocessen og træffe nødvendige beslutninger med hensyn til byggeriet. Beføjelser: Råder over ansøgte fondsmidler og sponsorater. Kan træffe nødvendige beslutninger under byggeriet. Midler: Fonde og sponsorater søges.

Deltagere:

· Jeanette, Møllen 8, udvalgsformand

· Bjarne (AH9), Jacob (BL13), Jens (AH11), Kim (BL33), Michael (AH15), Rikke (MT8), Søren (AH14), Søren (FM17)

Udvalget har lige nu op til 2 ledige pladser

Kommunikationsudvalget

Formål: At hygge sig med kage og gode grin

Deltagere:

· Søren

·Bla bla bla